Cijfers over pesten

Traditioneel pesten:

 • 1/6 Vlaamse kinderen wordt gepest tijdens hun jeugd (= 16,5%).
 • Er is een daling in de cijfers van ongeveer 3 à 4% (2018 t.o.v. 2016).
 • Gepest worden komt het meeste voor in de groep 11-14 jaar bij jongens. Bij meisjes is dit meer evenredig verdeeld tussen de verschillende leeftijden (11 – 18 jaar).
 • Jongens en meisjes worden ongeveer evenveel gepest.
 • Jongens pesten dubbel zo veel als meisjes.

Cyberpesten:

 • 1/14 is slachtoffer (= 8%).
 • Meisjes zijn vaker slachtoffer dan jongens. Bij jongens stijgt het risico op intensief slachtofferschap met de leeftijd.
 • 1/20 is dader, jongens iets vaker dan meisjes.
bron: HBSC studie 2020 (bevraging 2018)
 • = vergelijkende studie over verschillende landen, in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • In Vlaanderen werd deze studie uitgevoerd door de universiteit van Gent. Kinderen vanaf het 5de leerjaar t.e.m. het 7de middelbaar werden bevraagd.
 • 21% van de leerlingen werd gepest aan begin van schooljaar t.o.v. 12% aan einde van schooljaar.
 • Van de meer dan duizend Vlaamse leerlingen in het vierde tot zesde leerjaar gaf 77% aan dat leerkrachten (heel) veel kunnen doen om pesten te verminderen.
 • Slechts 46% van de jongeren vindt dat hun leerkracht pestsituaties vaak of altijd goed heeft aangepakt.
bron: Teachers4Victims-studie van Hilde Colpin (KU Leuven) – april 2021
 • schooljaar 2018-2019
 • 13 Vlaamse lagere scholen met een totaal van 1051 deelnemende leerlingen en 61 leerkrachten uit het vierde tot zesde leerjaar (= 9 à 10 tot 12-jarigen).
 • drie meetmomenten: november 2018 (Tijdstip 1; T1), februari 2019 (T2) en april 2019 (T3).
 • vragenlijsten af bij leerlingen, leerkrachten en ouders: vertrekkende vanuit definitie van pesten met drie kenmerken:
  • Pesten gebeurt telkens opnieuw/herhaaldelijk.
  • Pesten gebeurt met opzet/is bedoeld om een ander persoon pijn te doen.
  • Bij pesten is er sprake van ongelijkheid/een machtsverschil tussen een kind dat pest en gepest wordt (in fysieke kracht of sociale status).
 • 1/10 11- tot 15-jarigen geeft aan de voorbije maanden meermaals te zijn gepest op school.
 • Gepeste leerlingen maken 3x meer kans op een poging tot zelfdoding.
 • 1/4 gepeste leerlingen vertelt niemand over het pesten.
 • Van de groep die erover praat (3/4), vertelt 40% het niet aan hun leerkracht.
bron: Artikel uit De Standaad van 02/12/2021 (n.a.v. Teachers4Victims-studie)

3/4 van de sporters ervaart voor hun 18 jaar minstens één keer een vorm van grensoverschrijdend gedrag (pesten is daar één vorm van):

 • Eén op vijf Vlaamse sporters en één op vier Waalse sporters maakt voor hun 18de contact seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport mee.
 • De helft van de sporters meldt fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 • Twee-derde van de sporters krijgt te maken met psychisch geweld.
 • Eén op drie Vlaamse sporters en vier op tien Waalse sporters werden verwaarloosd (= staan er alleen voor en krijgen geen steun/vriendschap).
bron: CASES-onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport (nov. 2021)
 • Bijna 3 op 4 van de jongeren in de Waddist-app werd ooit zelf al het slachtoffer van pestgedrag.
 • 58% van de Waddisters merken online pestgedrag op.
 • 1 op 10 stuurt zelf wel eens gemene berichten.
 • Meer dan 1/2 van de 600 ondervraagde jongeren vindt dat hun school pestgedrag meestal niet tot zelfs nooit goed aanpakt.
bron: onderzoeksrapport van de Waddist, de jongerenbevragingsapp van De Ambrassade en Arteveldehogeschool (feb. 2022)
 • Onderzoeksresultaten van een grootschalige bevraging in samenwerking met het netwerk Kies Kleur Tegen Pesten.
 • Meer dan 600 jongeren beantwoordden de voorbije 5 weken vragen rond pesten, pestgedrag en het bestrijden ervan.
 • Raadpleeg het volledige onderzoeksrapport